Czech version Deutsch version

Něco o mně

My foto

Narodil jsem se v Přerově, ale značnou část svého mládí jsem prožil v malebné horské oblasti Jeseníků a to do jisté míry ovlivnilo i mou tvorbu. Touha malovat byla vždy silná a tak maluji s jistými přestávkami prakticky od mládí. Mé obrazy jsou výsledkem individuálního studia, pracovitosti, přátelského povzbuzení, neúspěchů, kritik.
Sám sebe neřadím k žádnému výtvarnému směru. Na obrazech mi jde především o zachycení neopakovatelné atmosféry místa a tímto způsobem navodit u diváka určitou náladu. Velmi obdivuji práce starých mistrů . Impresionistická díla jsou mi mnohdy inspirací. Mou nejčastěji používanou technikou je olej a pastel. Do roku 1989 jsem svá díla vystavoval jen v České republice na společných výstavách. Po roce 2004 vystavuji i v Německu a Rakousku. Svou tvorbu prasentuji i na mnoha mezinárodních webech. Tak se dostala některá má díla i do sbírek za hranice republiky do Německa, Rakouska, Chorvatska, Austrálie, USA a Kanady.

Phone: +420 737 018 318

Mail: jch.amart@centrum.cz